Historia

Ålands mest originella trädgård

Sture och Annette köpte gården Annelund 1985. Då fanns det endast ett boningshus byggt 1959 och en ladugård från början av 1900-talet  som var i rätt dåligt skick. Under de år som har förflutit sen dess har antalet hus blivit många fler då Sture gillar att bygga o. utveckla hela tiden.

 

Bagarstugan och växthuset kom de första åren, sedan var det en jordkällaren på tur. Numera börjar det bli knepigt att hålla räkning på alla byggnadsverk av olika slag. Något högt, något lågt, något byggt av vedklabbar ett annat av rostig plåt.

 

Gården ligger invid ett rinnande vattendrag, Postad strömmen. Markområdena längs med strömmen är ypperlig odlingsmark då det är gammal havsbotten. Här finns spår av tidiga bosättningar från yngre järnåldern samt från 1700-1800-talets vattenkvarnar som man anlade här. Den sista var i bruk ända in på 1900-talets början. Idag följer Annelunds odlingar och fårbeten  det slingrande vattnets gång.